East Coast hickorytävlingar startar i juli!

Den 29 maj kom Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för idrottstävlingar i Sverige. Baserat på dessa har SGF tagit fram uppdaterade riktlinjer för tävlingsverksamhet i Golfsverige som gäller från och med 1 juli. Vi har grönt ljus att köra våra hickorytävlingar från och med 1 juli, enligt uppdaterade tillfälliga tävlingsvillkor enligt detta dokument.

En klubb- eller distriktstävling kan genomföras med fler än 50 deltagare under förutsättning att tävlingsledningen säkerställer att tävlingen genomförs:

 • med start från ett och samma hål (en tee), d v s utan gemensam (kanon)start på banan,
 • utan gemensam samling vid klubbhus eller första tee,
 • utan trängsel eller köbildning på tränings- och övningsytor och med erforderligt avstånd mellan utslagsplatserna,
 • utan gemensam måltid i inomhuslokal eller tält och
 • utan gemensam prisutdelning.

Tävlingsledningen bör dessutom uppmana deltagare att:

 • inte resa mer än två timmar till tävlingsplatsen,
 • ankomma till klubben max en timme före sin starttid,
 • lämna klubben senast en timme efter avslutad rond och
 • undvika att använda anläggningens omklädningsrum.

Av Folkhälsomyndighetens allmänna råd följer att idrottsrörelsen bör:

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,
 2. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och
 3. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Idrottsrörelsen måste därutöver följa de allmänna råden vad gäller reserestriktioner och förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (idrottstävlingar) med över 50 personer (ordningslagen).

Covid-19-relaterad vägledning i Regler för golfspel

Hickorygolf
Hickorygolf
Hickorygolf
Hickorygolf