Tävlingsinformation 2021

SGF öppnar för tävlingsstart fr o m 1 juni!

SGF:s starka avrådan från tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott (se definition nedan) gäller fortsatt till och med den 31 maj.

East Coast hickorytävlingar startar i juli!

Den 29 maj kom Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för idrottstävlingar i Sverige. Baserat på dessa har SGF tagit fram uppdaterade riktlinjer för tävlingsverksamhet i Golfsverige som gäller från och med 1 juli. Vi har grönt ljus att köra våra hickorytävlingar från och med 1 juli, enligt uppdaterade tillfälliga tävlingsvillkor enligt detta dokument.

En klubb- eller distriktstävling kan genomföras med fler än 50 deltagare under förutsättning att tävlingsledningen säkerställer att tävlingen genomförs:

 • med start från ett och samma hål (en tee), d v s utan gemensam (kanon)start på banan,
 • utan gemensam samling vid klubbhus eller första tee,
 • utan trängsel eller köbildning på tränings- och övningsytor och med erforderligt avstånd mellan utslagsplatserna,
 • utan gemensam måltid i inomhuslokal eller tält och
 • utan gemensam prisutdelning.

Tävlingsledningen bör dessutom uppmana deltagare att:

 • inte resa mer än två timmar till tävlingsplatsen,
 • ankomma till klubben max en timme före sin starttid,
 • lämna klubben senast en timme efter avslutad rond och
 • undvika att använda anläggningens omklädningsrum.

Av Folkhälsomyndighetens allmänna råd följer att idrottsrörelsen bör:

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,
 2. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och
 3. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Idrottsrörelsen måste därutöver följa de allmänna råden vad gäller reserestriktioner och förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (idrottstävlingar) med över 50 personer (ordningslagen).

Covid-19-relaterad vägledning i Regler för golfspel

Hickorygolf
Hickorygolf
Hickorygolf
Hickorygolf